Eseu Floare Albastră – de Mihai Eminescu

Publicată în anul 1873, în cadrul revistei „Convorbiri literare”, poezia „Floare albastră” este considerată una dintre cele mai impresionante creații eminesciene din perioada tinereții sale, fiind o prevestire a operei sale de maturitate, precum „Luceafărul„.

Titlul poeziei face referire la un simbol romantic ce apare în literatura europeană și reprezintă dorința de a atinge fericirea prin iubire.

Eminescu abordează teme romantice precum iubirea și natura, aspirația spre absolut și condiția geniului, combinând elemente de idilă, elegie și eglogă (idilă cu dialog).

De asemenea, poezia este structurată în jurul unor opoziții, precum eternitate versus viață, masculin versus feminin, geniu versus ființa terestră, aproape versus departe și vis versus realitate. În acest context, iubirea este strâns legată de natură, care vibrează la stările sufletești ale îndrăgostiților.

În „Floare albastră”, cadrul natural feeric și protector pentru cuplul adamic este realizat prin motive romantice, precum codrul, izvoarele, prăpastia, valea și luna. Poemul este structurat în patru secvențe poetice, alternând dialogul dintre cele două voci lirice – geniul și iubita.

Citește și: Floare Albastră – Comentariu BAC

Prima secvență cuprinde monologul fetei despre lumea rece a geniului, iar cea de-a doua secvență prezintă reacția bărbatului la reproșurile iubitei sale. În cea de-a treia secvență, fata îl cheamă pe bărbat să împlinească iubirea în spațiul terestru, în cadrul naturii feerice.

Ultima secvență conține meditația bărbatului asupra iubirii trecute, proiectată în amintire.

Expresivitatea textului provine dintr-o varietate de surse, precum morfologia, lexicul, stilistica, fonetica și prozodia. În plus, poezia conține numeroase figuri de stil și imagini artistice, precum epitetul, personificarea, comparația, inversiunea, metafora și repetiția.

Astfel, „Floare albastră” se integrează în curentul literar denumit romantism prin temele abordate, amestecul de specii literare și motivele romantice tipice, anticipând contradicția dintre nemurirea geniului și efemeritatea iubirii, care va fi prezentă și în „Luceafărul”.

„Floare albastră” ilustrează călătoria sufletului în căutarea unui ideal de iubire și fericire, subliniind contrastul dintre lumea spirituală a geniului și lumea terestră a iubirii.

Poezia se remarcă prin limbajul său expresiv și diversitatea de figuri de stil și imagini artistice, care contribuie la crearea unei atmosfere melancolice și feerice.

Atât lumea cunoașterii absolute și geniului, simbolizată de culoarea albastră, cât și lumea iubirii, sugerată prin floarea albastră, se întrepătrund și se confruntă în acest poem, evidențiind aspirația romantică spre absolut.

Eminescu reușește să combine elemente specifice romantismului european, precum motivul florii albastre, întâlnit la scriitori precum Novalis și Leopardi, cu elemente originale și inovații prozodice.

Limbajul popular, adresările directe și diminutivele, precum și elementele de prozodie, precum rima îmbrățișată și ritmul trohaic, contribuie la crearea unei atmosfere intime și emoționante în poezie.

În acest cadru, relația dintre iubire și natură este pusă în evidență, subliniind legătura dintre stările sufletești ale îndrăgostiților și vibrațiile naturii.

Influențat de romantismul european, Eminescu reușește să creeze în „Floare albastră” o operă distinctă și memorabilă, care anticipază conflictele și contradicțiile ce vor fi dezvoltate în operele sale ulterioare, precum „Luceafărul”.

Astfel, poezia poate fi considerată o capodoperă a lirismului eminescian, care pune în lumină complexitatea și profunzimea emoțională și intelectuală a autorului.

Citește și: Floare albastră – rezumat

error: