Semnificația titlului

Semnificația titlului (scheletul-planul)

Genul epic

Din perspectiva mea, sensul titlului se regăsește în strânsă corelație cu semnificațiile adânci ale textului prezentat.

În primul rând, acesta poate fi considerat fie analitic (compus din două sau mai multe cuvinte), fie sintetic (format dintr-un singur cuvânt), având compoziția morfologică de…

În concret, în planul său real, acesta denotă…, în timp ce în plan simbolic, el sugerează…

În al doilea rând, legătura dintre titlu și text este obținută prin intermediul (rezumatului și sentimentelor exprimate)…

Prezentarea predominantă este de tip…, integrându-se în țesătura epică cu…

În concluzie, titlul reprezintă o cheie pentru a descifra nuanța epică (interpretarea mesajului din textul epic).

Genul liric

În viziunea mea, titlul se află în strânsă corelație cu semnificațiile profunde ale textului prezentat.

În primul rând, el poate fi fie analitic (compus din două sau mai multe cuvinte), fie sintetic (format dintr-un singur cuvânt), având o compoziție morfologică de…

Din punct de vedere concret, în planul său real, acesta semnifică…, iar în plan simbolic, el sugerează…

În al doilea rând, legătura dintre titlu și textul liric este strânsă, fapt evident prin utilizarea figurilor de stil

Acestea creează imagini artistice… Poezia dobândește o încărcătură afectivă, transmitând sentimente de…

În concluzie, titlul constituie o cheie pentru a descifra tonalitatea lirică (interpretarea mesajului din textul liric).

Exemplu

Titlul poeziei „Izvorul nopții” de Lucian Blaga este foarte sugestiv și se află în strânsă legătură cu întregul conținut.

În primul rând, în sens propriu, semnificația titlului este o expresie formată din două substantive comune, articulate, unul în nominativ și altul în genitiv, care denumesc o apă curgătoare și, respectiv, o formă de diviziune a timpului.

În al doilea rând, în sens figurat, semnificația titlului este o metaforă pentru ochii iubitei, asociați cu zeița nopții (Noaptea).

Metafora din titlu este completată de alte mijloace artistice ale textului, cum ar fi enumerarea „curge noaptea peste văi, peste munți și peste câmpii”.

Hiperbola „acoperind pământul cu un ocean de întuneric” exprimă profunzimea sufletului feminin dominat de mister.

În al treilea rând, semnificația titlului include și utilizarea limbajului figurat (menționând alte figuri de stil asociate cu titlul * exemplu), care contribuie la transmisia sentimentelor de melancolie, tristețe, etc.

În concluzie, poezia „Izvorul nopții” poartă un titlu original, iar semnificația acestuia are o conotație distinctă.


Categorii:
error: