Topica atributului

Limba română, bogată și complexă, oferă o diversitate de structuri gramaticale și stilistice care permit exprimarea nuanțată a ideilor.

Unul dintre elementele de bază care contribuie la această diversitate este atributul.

În continuare, vom explora topica atributului, analizând modul în care acesta poate fi poziționat în raport cu termenul determinat.

Definiția Atributului

Atributul este partea secundară de propoziție care oferă informații suplimentare despre un obiect sau subiect, modificându-i înțelesul.

Acesta poate fi exprimat prin diverse părți de vorbire și, în funcție de acestea, poziționarea sa în cadrul propoziției variază.

Atribute Plasate Înaintea Termenului Determinat

Când un atribut se află înaintea termenului pe care îl modifică, îndeplinește anumite particularități gramaticale și stilistice. Examinăm mai jos câteva cazuri:

 • Atribute Adjectivale Invariabile: Exemplu: „Asemenea om n-am mai întâlnit.” Atributele provenite din adverbe rămân invariabile și sunt de obicei plasate înaintea substantivului.
 • Atribute Pronominale: Exemplu: „Unii elevi sunt harnici.” Acest tip include adjective pronominale interogative, relative, nehotărâte și negative.
 • Atribute Numerale Colective: Exemplu: „Amândoi copiii au întârziat.” Numeralele colective sunt de asemenea plasate înaintea substantivului.
 • Atribute Interjecționale: Exemplu: „Bravo copil!” Unele atribute interjecționale pot preceda termenul determinat.

Atribute Poziționate După Termenul Determinat

Există situații în care atributul este plasat după cuvântul pe care îl caracterizează, aceste cazuri fiind ilustrate în exemplele de mai jos:

 • Atribute Substantivale în Diverse Cazuri: Exemplu: „Eleva Ionescu a luat premiul întâi.” Atributele substantivale pot fi exprimate în cazul nominativ, acuzativ sau dativ.
 • Atribute Adjectivale Despre Culori sau Provenite din Adverbe: Exemplu: „Am îmbrăcat un tricou albastru.” Aceste atribute adjectivale sunt de obicei plasate după termenul determinat.
 • Atribute Numerale Diverse: Exemplu: „Ne-am împărțite în echipe de câte zece.” În unele cazuri, atributele numerale distributive, fracționare sau adverbiale sunt plasate după substantiv.
 • Atribute Pronominale: Exemplu: „Colege ca ele nu ai tot timpul.” Unele atribute pronominale se găsesc în cazul acuzativ sau dativ.
 • Atribute Verbale: Exemplu: „Capacitatea lui de a înțelege este neobișnuită.” Atributele verbale sunt adesea poziționate după termenul determinat.

Atribute Înainte și După Termenul Determinat

Atributele pot fi, de asemenea, distribuite atât înaintea, cât și după termenul determinat, în funcție de stil și necesitate:

 • Atribute Substantivale Genitivale: Exemplu: „Unduirile mării sunt amețitoare.” Acestea pot varia în ceea ce privește topica, în funcție de stilul obișnuit sau poetic.
 • Atribute Adjectivale Variate: Exemplu: „Directorul însuși ne-a întâmpinat.” Acestea includ adjective calificative sau pronominale, cu topica variabilă în funcție de context.
 • Atribute Numerale: Exemplu: „Le transportăm în valul al treilea.” Diverse tipuri de numerale, cum ar fi cele cardinale sau ordinale, pot fi plasate în mod flexibil în propoziție.
 • Atribute Pronominale: Exemplu: „Faptele căruia sunt mai importante?” Pronumele interogative și relative pot fi, de asemenea, plasate înainte sau după termenul determinat.

Concluzie

În concluzie, topica atributului în limba română este supusă unor reguli gramaticale, dar și unor variații stilistice, care permit poziționarea acestuia în diferite contexte în raport cu termenul determinat.

Cu această flexibilitate, limba română oferă un spațiu larg pentru exprimare, permitând adaptarea discursului în funcție de context și intenție.


Categorii: »
error: