Valorile stilistice ale substantivului

Figuri de stil bazate pe substantiv și exemplele lor

Substantivul, prin natura și forța sa de exprimare, dă naștere unor figuri de stil fascinante, dintre care enumerăm:

Epitet:

„De treci codrii de aramă, de departe vezi albind” și „Și-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint.” – M. Eminescu

Metaforă:

„Noaptea, dumbrava este o împărăție fermecată.” – M. Sadoveanu

„Deodată o suliță de foc străpungea perdeaua de arbori.” – Alexandru Vlahuță

„începu să tremure lacrima de aur a celei dintâi steluțe.” – Mihail Sadoveanu

Repetiție:

„Au urmat apoi nopți și zile, zile și nopți și săptămâni de veghe arse de chin.” – Al. Odobescu

„Pelin beau, pelin mănânc, Seara pe pelin mă culc.” – G. Dem. Teodorescu

Comparație:

„Pe un deal răsare luna ca o vatră de jăratec.” – M. Eminescu

„M-am săturat de ei ca de mere pădurețe.” – Ion Creangă

Personificare:

„Codrule cu râuri line, / Vreme trece vreme vine.” – M. Eminescu

„Când rătăcind bătrâne, bătrâne codru / Ajung la sânul tău de tată.” – Octavian Goga

Antiteză:

„Mândră-i floarea de cireș, / Dar mai mândru-i Gheorghieș.” – I. Zanne

„Noi voi sicriu bogat, / Podoabe și flamuri.” – Mihai Eminescu

Hiperbolă:

„Crapii-n ele-s cât berbecii, / În pomi piersici cât dovlecii, / Pepenii de zahăr roșu / În grâu, spicul cât cocoșul.”

„Se mișcau îngrozitoare ca păduri de lănci și săbii.” – Mihai Eminescu

Metonimie:

„Pâinea fierul o rodește, / Tot cu fierul o păstrăm.” – C. Bolliac

Sinecdoce:

„Frunza-n codru, cât învie, / Doină cânt, de voinicie.” – V. Alecsandri

Etichete: valori stilistice substantiv, valoare denotativă, valoare conotativă, valoare expresivă, valoare poetică, valoare metaforică, valoare ironică, valoare afectivă, valoare culturală, valoare socială, valoare temporală.

error: