Caracterizare Alexandru Lăpușneanul

Caracterizare Alexandru Lăpușneanul din Nuvela lui Costache Negruzzi

Autor și Operă

Costache Negruzzi, un autor semnificativ al literaturii române, a introdus genul nuvelei istorice în literatura română prin opera „Alexandru Lăpușneanul”, publicată în 1840 în revista „Dacia Literară”.

Costache Negruzzi – poză alb negru

Această operă combină adevărul istoric cu elementele de ficțiune, oferind o perspectivă romantică asupra istoriei.

Numele, Locul și Rolul Personajului

Alexandru Lăpușneanul, personajul principal al nuvelei, se distinge ca un tiran crud și nemilos.

caracterizare alexandru lapusneanul

El joacă un rol central în dinamica puterii și conflictele politice ale Moldovei secolului al XVI-lea.

Personajul, deși inspirat din realitate, este transformat de Costache Negruzzi într-o figură literară complexă, exemplificând caracteristicile romantice ale eroilor excepționali.

Subiectul Operei

Opera se concentrează pe a doua domnie a lui Alexandru Lăpușneanul în Moldova (1564-1569), explorând temele autorității domnești și a consecințelor exercitării unei puteri absolute.

Acțiunea urmărește un singur fir narativ, punând accent pe conflictul exterior și relațiile dintre personaje.

Citește și: Alexandru Lăpușneanul – Comentariu Bac

Caracterizarea Personajului Literar

Portretul Fizic

Descrierea fizică a lui Alexandru Lăpușneanul este oferită indirect prin referințe la vestimentația sa specifică epocii, precum coroana Paleologilor sau cabanița turcească.

Portretul Moral

Alexandru Lăpușneanul este caracterizat prin trăsături moral-psihologice complexe:

  • Cruzime: Exemplificată prin construirea piramidei din capetele boierilor și prin satisfacția sa în fața suferinței umane.
  • Egoism și Impulsivitate: Manifestate în deciziile sale autocratice și în gesturi precum scena cu cuțitul.
  • Viclenie: Demonstrată prin capacitatea sa de a manipula masele și de a-și îndeplini planurile ascunse.
  • Abilități Politice: Abilitatea de a înțelege și de a manipula psihologia adversarilor săi, precum și stăpânirea artelor disimulării.
  • Inteligență: Vădită prin strategiile sale complexe de guvernare și prin abilitatea de a stăpâni situații dificile.

Caracterizare Directă

Alexandru Lăpușneanul, unul dintre cele mai complexe personaje din literatura română, este adesea portretizat în mod direct atât de narator, cât și de alte personaje, inclusiv prin autocaracterizare.

Naratorul îl descrie pe Lăpușneanul ca fiind un „tiran”, o caracterizare susținută de atmosfera de frică și supunere pe care o impune supușilor săi. Această descriere este întărită de afirmații precum cea a lui Stroici, care îl numește „tiran” în mod direct, evidențiind repulsia și disprețul pe care îl inspiră prin acțiunile sale.

Lăpușneanul este de asemenea descris ca fiind impunător și capabil să inspire teamă, ceea ce îi determină pe boieri să recurgă la tertipuri pentru a-l înlătura, sperând să-l poată manipula.

În ciuda acestor încercări, personalitatea domnitorului este atât de puternică, încât chiar și înainte de a se dezvălui în totalitate, poporul îl primește cu „bucurie și nădejde”, rememorând prima sa domnie.

Caracterizare Indirectă

Caracterul lui Lăpușneanul este revelat în mod indirect prin gesturi, expresii faciale, vorbe și fapte. Expresiile sale faciale și gesturile trădează impulsivitatea și un profil psihologic complex, sugerând un caracter diabolic.

Intrarea triumfală în Moldova, însoțit de o armată impunătoare, reflectă dorința sa de a se impune și de a-și arăta puterea.

Vicleșugul și setea de putere sunt elemente cheie în caracterizarea indirectă a lui Lăpușneanul, evidențiate prin răspunsul său ferm la boieri și prin refuzul de a fi influențat sau îndepărtat de la putere. Ambiția și perseverența sa sunt remarcabile, refuzând să cedeze în fața oricăror obstacole.

Deși pare să aibă intenții malefice, Lăpușneanul evidențiază și o dorință de a lupta împotriva corupției, deși metodele sale sunt discutabile. Într-un mod paradoxal, vrea să înlăture exploatarea țăranilor de către boieri, chiar dacă mijloacele sale sunt crude.

Relația cu Alte Personaje

Alexandru Lăpușneanul este o figură dominantă, influențând decisiv relațiile cu celelalte personaje.

Relațiile sale sunt marcate de manipulare și cruzime, folosindu-și puterea pentru a-și impune voința și a-și înfrânge adversarii.

Relația cu boierii este una de dominare absolută, culminând cu execuția lor în masă.

Relația cu Doamna Ruxanda

Relația lui Lăpușneanul cu soția sa, doamna Ruxanda, adaugă straturi suplimentare de complexitate personajului său. Forțată să se căsătorească cu el, Ruxanda își dorește să simtă afecțiune pentru soțul ei, dar se lovește de caracterul său inuman și de acțiunile sale brutale. Încercarea ei disperată de a-l opri din a continua masacrul boierilor evidențiază distanța emoțională și lipsa de empatie a lui Lăpușneanul.

Relația cu Moțoc

Interacțiunea dintre Lăpușneanul și Moțoc relevă abilitățile de manipulare și inteligența strategică ale domnitorului. Conștient de caracterul dubios al lui Moțoc, Lăpușneanul îl folosește pentru propriile scopuri, arătându-și astfel viclenia și pragmatismul. Relația lor este una de conveniență, în care Lăpușneanul îl păstrează pe Moțoc în viață doar pentru că îi este de folos, demonstrând astfel calculul rece al domnitorului.

Atitudinea Naratorului

Naratorul adoptă o poziție predominant obiectivă, prezentându-l pe Alexandru Lăpușneanul într-un mod detaliat și complex.

Totuși, există momente de critică implicită, în special prin evidențierea cruzimii și tiraniei sale.

Naratorul contribuie la crearea unui portret moral profund al personajului, accentuându-i caracteristicile extreme.

Simbolul și Tipul Reprezentat

Alexandru Lăpușneanul simbolizează tipul tiranului absolut, caracterizat printr-o dorință insațiabilă de putere și un comportament despotic.

El reprezintă, în același timp, un simbol al abuzului de putere și al consecințelor devastatoare ale tiraniei asupra societății.

Specificul Personajului

Alexandru Lăpușneanul se remarcă prin complexitatea sa psihologică și morală.

Este un personaj complex, cu o latură umană care transpare dincolo de cruzimea sa.

Negruzzi îl portretizează nu doar ca un tiran, ci și ca un lider abil, capabil de inteligență politică și strategie.

Semnificația și Mesajul Textului

Contribuția lui Alexandru Lăpușneanul la mesajul operei este semnificativă.

Personajul său ilustrează teme precum corupția puterii, impactul tiraniei asupra societății și lupta pentru supremație într-o epocă turbulentă.

Prin destinul său tragic, Lăpușneanul subliniază ideea că abuzul de putere și cruzimea au un preț, atât pentru tiran, cât și pentru cei conduși de acesta.

În concluzie, Alexandru Lăpușneanul, în ciuda naturii sale tiranice, este un personaj complex și bine conturat, care reflectă nu doar specificul epocii sale, dar și temele universale ale puterii și corupției.

Negruzzi îmbină cu măiestrie realitatea istorică cu elemente de ficțiune, creând un personaj memorabil și o operă cu profunde semnificații sociale și istorice.

error: