Alexandru Lăpușneanul – Comentariu BAC

Comentariu Literar Alexandru Lăpușneanul de Costache Negruzzi

Introducere

Costache Negruzzi, un ilustru scriitor și om politic român cu origini spaniole, s-a distins în epoca pașoptistă prin contribuțiile sale remarcabile în literatura română.

Opera sa de frunte, „Alexandru Lăpușneanul”, reprezintă prima nuvelă romantică de inspirație istorică din această literatură, fiind considerată o capodoperă și un model pentru autorii care au urmat.

Autorul și Opera

Costache Negruzzi a publicat „Alexandru Lăpușneanul” în 1840, în revista „Dacia literară”.

Costache Negruzzi – portret

Aceasta, inclusă mai târziu în volumul „Păcatele tinereții”, marchează o etapă definitorie în literatura română prin abordarea sa inovativă.

Nuvela, gen epic în proză, se distinge prin complexitatea acțiunii, diversitatea personajelor și intensitatea conflictului, având o structură narativă riguroasă și concentrându-se asupra unui conflict central puternic.

Curentul Literar și Genul

„Alexandru Lăpușneanul” este o expresie a romantismului, evidențiată de tema, conflictul și narativa lineara, caracterizată de personaje excepționale în situații extraordinare și descrieri evocatoare cu valoare documentară.

Ca nuvelă istorică, Negruzzi se inspiră din trecutul medieval, folosind cronicile moldovenești ca sursă principală.

Geneza și Sursele de Inspirație

Negruzzi se bazează pe cronicile lui Grigore Ureche și Miron Costin pentru a-și contura personajele și evenimentele, dar se distanțează de realitatea istorică prin apelul la ficțiune și o perspectivă romantică asupra istoriei.

Elementele de ficțiune se îmbină armonios cu faptele istorice, reflectând viziunea autorului despre această perioadă.

Titlul și Tema

Titlul nuvelei subliniază importanța personajului principal, domnitorul Alexandru Lăpușneanul, iar tema centrală este lupta pentru putere în epoca medievală, ilustrând o perioadă sângeroasă din istoria Moldovei.

Comentariu Literar Alexandru Lăpușneanul de Costache Negruzzi

Negruzzi folosește citate memorabile pentru a susține tema, cum ar fi replicile emblematici ale lui Lăpușneanul.

Perspectiva Narativă

Perspectiva narativă este prezentată la persoana a treia, cu un narator obiectiv și detasat, dar care intervine ocazional prin elemente de subiectivitate.

Naratorul este omniscient și omniprezent, conducând firul narativ și evoluția personajelor.

Structura

Nuvela este structurată în patru capitole, fiecare marcat de motto-uri sugestive și urmărind un singur fir narativ.

Secvențele sunt organizate cronologic, oferind o imagine coerentă a evenimentelor.

Continutul Subiectului pe Momentele Subiectului

Expozițiunea ne transportă în Moldova, în ultimii cinci ani ai domniei lui Alexandru Lăpușneanul. Personajele principale – Lăpușneanul, Vornicul Moțoc, Postelnicul Veveriță, Spătarul Spancioc și Stroici – sunt introduse într-un context istoric tensionat. Lăpușneanul, un lider cu o voință de fier, revine în Moldova pentru a-și recâștiga tronul, dispus să înlăture pe oricine pentru a-și atinge scopul, chiar și pe domnitorul actual, Ștefan Tomșa.

Intriga este declanșată de răspunsul provocator al lui Lăpușneanul la încercările consilierilor săi de a-l convinge să renunțe la intențiile sale: „Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreu, și dacă voi nu mă iubiți, eu vă iubesc pre voi”. Aceste cuvinte marchează începutul unei lupte neîndurătoare pentru putere, arătând că Lăpușneanul este gata să meargă până la capăt pentru a-și îndeplini dorințele.

Desfășurarea acțiunii cuprinde o serie de evenimente dramatice prin care Lăpușneanul își recuperează poziția de domnitor. El folosește naivitatea poporului și se comportă cu o cruzime fără precedent, limitând averile boierilor și instaurând un regim de teroare. Incendiile cetăților Moldovei, cu excepția Hotinului, reflectă paranoia sa față de comploturile boierești, iar decizia de a organiza un ospăț fatal pentru boierii săi marchează apogeul cruzimii sale.

Punctul culminant este atins în momentul ospățului organizat de Lăpușneanul, unde, sub pretextul reconcilierii, acesta ordonă executarea boierilor. Evenimentul declanșează un lanț de reacții printre boieri și populație, culminând cu revolta poporului și cererea capului lui Moțoc, care este sacrificat de Lăpușneanul în încercarea de a-și calma supușii.

Deznodământul ne arată un Lăpușneanul aflat la patru ani de la masacrul boierilor, retrăit în Hotin din teama revenirii lui Spancioc și Stroici. Promisiunea nerespectată față de Doamna Ruxanda și boala care îl macină îl transformă pe Lăpușneanul într-un personaj tragic, a cărui viață se încheie prin otrăvirea orchestrată de soția sa, la îndemnul lui Spancioc și Stroici. Astfel, opera se încheie cu imaginea unui domnitor care, în ciuda cruzimii sale, cade victimă propriilor fapte și decizii.

Timpul și Spațiul

Acțiunea nuvelei este plasată în a doua jumatate a secolului al XVI-lea, în Moldova.

Această alegere temporală și spațială este esențială pentru construirea cadru istoric și pentru sublinierea tensiunilor politice și sociale ale epocii.

Negruzzi folosește cu măiestrie detaliile istorice pentru a oferi autenticitate narativă și pentru a accentua dramaticitatea întâmplărilor.

Personajele

Alexandru Lăpușneanul domină scena, fiind un personaj complex și profund, care reflectă tensiunile și contradicțiile epocii sale.

Alte personaje, cum ar fi boierii și doamna Ruxandra, sunt de asemenea bine conturate, contribuind la dinamica și la evoluția poveștii.

Fiecare personaj joacă un rol semnificativ în dezvoltarea temei și a conflictului.

Mod de Caracterizare a Personajelor

Caracterizarea personajelor se face prin intermediul acțiunilor, dialogurilor și descrierilor naratorului.

Lăpușneanul este prezentat ca un lider carismatic, dar și ca un tiran crud, iar acest contrast adâncește complexitatea sa psihologică.

Caracterizarea directă și indirectă se împletesc pentru a oferi o imagine completă a personajelor.

Moduri de Expunere

Descrierea, dialogul și narrațiunea sunt utilizate pentru a crea o atmosferă captivantă și pentru a dezvolta firul narativ.

Naratorul își păstrează o poziție obiectivă, dar intervine ocazional pentru a ghida cititorul sau pentru a oferi comentarii.

Stilul narativ este variat, de la descrierile detaliate la dialogurile incisive.

Critica

Nuvela este apreciată pentru abilitatea sa de a îmbina realismul istoric cu elementele romantice, creând o operă literară complexă și profundă.

Criticii literari au lăudat nuvela pentru caracterizarea personajelor, pentru structura narativă bine construită și pentru abordarea inovativă a unui subiect istoric.

Opinie Personală

„Alexandru Lăpușneanul” rămâne o operă de referință în literatura română, fiind admirată pentru profunzimea și originalitatea sa.

Personajul principal, cu personalitatea sa puternică și contradictorie, rămâne unul dintre cele mai memorabile figuri din literatura română.

Nuvela este un exemplu strălucit al abilității lui Negruzzi de a combina istoria cu ficțiunea, oferind o viziune unică asupra trecutului.

Concluzie

În concluzie, „Alexandru Lăpușneanul” de Costache Negruzzi este o operă emblematică pentru genul nuvelei romantice și istorice, reușind să ilustreze în mod magistral teme complexe, cum ar fi lupta pentru putere și natura tiraniei.

Prin abordarea sa inovativă și prin profunditatea analizei istorice și psihologice, Negruzzi a creat o operă literară care stă mărturie nu numai perioadei pașoptiste, dar și talentului său excepțional de scriitor.

error: