Caracterizare directă

Ilie Cuțui, personaj secundar din opera Baltagul de Mihail Sadoveanu, este prezentat direct prin intermediul altor personaje, care îl descriu ca fiind „mărunt și negricios”.

Acesta sugerează aspectul fizic al lui Cuțui, dar și posibil o latură mai întunecată a caracterului său. Prin descrierile oferite de ceilalți, aflăm că Ilie este lacom și viclean, trăsături care îl definesc profund în cadrul narațiunii.

Soția cârciumarului menționează și despre obiceiul lui de a consuma alcool, dar într-o măsură mai redusă comparativ cu tovarășul său, indicând o diferență de comportament: „Bea ș-acela, însă mai puțin”.

Caracterizare indirectă

Comportamentul lui Ilie Cuțui în relația cu soția sa Gafița este dezvăluit indirect și ne ajută să înțelegem natura servilă și manipulabilă a personajului.

Este descris ca fiind extrem de supus față de soție, comportându-se „pe lângă Gafîța în patru labe ca un cățel”, o comparație care subliniază obediența sa exagerată. Acest comportament evidențiază lipsa sa de autoritate și independență, contrastând cu figura impunătoare a lui Bogza.

De asemenea, Cuțui este caracterizat ca fiind un mincinos convins.

Prin minciunile sale, încearcă să acopere crima comisă împreună cu Bogza, dând informații false sătenilor și chiar propriei sale soții: „De la Gafița am aflat ce zice Cuțui despre oi. Zice că le-au cumpărat el și cu Bogza de la un oier de departe. I-au pus în palmă toți banii și el le-a lăsat lor toate oile”.

Aceasta evidențiază o tentativă de manipulare a celor din jur pentru a-și proteja poziția și pe cea a partenerului său.

Portret fizic

Descrierea fizică a lui Ilie Cuțui este succintă, dar sugestivă. Este caracterizat ca fiind „mărunt și negricios”, ceea ce ne oferă imaginea unui om de statură mică și cu trăsături posibil aspre sau neplăcute.

Aceste detalii fizice pot contribui la percepția generală despre personaj, sugerând posibil o natură vicleană și întunecată.

Această descriere fizică este întărită de contrastul său cu Calistrat Bogza, care este descris ca fiind mai impunător.

Fizicul lui Cuțui poate fi perceput ca o oglindire a personalității sale mai puțin dominante și a comportamentului său mai rezervat sau submisiv.

Portret moral

Moralitatea lui Ilie Cuțui este complexă și predominant negativă.

Deși nu este violent, ca Bogza, și nu își bate soția, comportamentul său submisiv față de Gafița și modul în care este manipulat de aceasta îl descriu ca pe un personaj lipsit de voință proprie și autoritate, „un îmbrobodit”.

Aceasta reflectă o slabă moralitate și o predispoziție spre a fi influențat și controlat de cei din jur.

În plus, faptul că minciuna este o componentă constantă a comportamentului său, folosită pentru a acoperi crimele și pentru a manipula informația în comunitate, dezvăluie un caracter profund imoral.

Prin toate aceste aspecte, Ilie Cuțui apare ca un personaj care, deși nu este deschis violent, contribuie la rău într-un mod subtil și indirect, utilizând minciuna și manipularea ca instrumente principale. Acesta urmărește, de asemenea, obținerea unui statut social superior prin acumularea de avere, ceea ce îl descrie ca fiind un snob.

Prin aceste portrete fizic și moral, Ilie Cuțui este ilustrat ca un personaj complex, cu laturi întunecate ce se manifestă mai mult prin subterfugiu și manipulare decât prin violență directă.

Aprofundează:

error: