Genul dramatic

Definiția genului dramatic

Genul dramatic reprezintă acea categorie de opere literare concepute pentru a fi reprezentate pe scenă în fața unui public, prin intermediul actorilor.

Împreună cu genul epic și cu genul liric, genul dramatic este un gen literar care se manifestă în dialoguri și monologuri, punând accentul pe conflicte interpersonale, dezvoltare de personaje și acțiune.


Genul dramatic – trăsături principale

Reprezentabilitate: Una dintre trăsăturile definitorii ale genului dramatic este faptul că este scris pentru a fi jucat pe scenă, și nu doar citit.

Dialogul: Operele dramatice sunt dominate de dialog, prin care se derulează acțiunea și se caracterizează personajele. Monologul, de asemenea, poate fi prezent, permițând adesea dezvăluirea gândurilor intime ale unui personaj.

Concentrare Temporală: De obicei, evenimentele într-o operă dramatică sunt concentrate într-o perioadă temporală scurtă, deși există și excepții.

Conflict: Inima oricărei opere dramatice este conflictul, care poate fi intern (în cadrul unui personaj) sau extern (între personaje).

Structură Specifică: Operele dramatice sunt adesea împărțite în acte și scene, care organizează și delimitează diferite segmente ale acțiunii.

Lipsa Naratorului: spre deosebire de genurile epic și liric, în drama, povestea se desfășoară fără intermedierea unui narator. Totul este prezentat direct, prin dialoguri și acțiuni.

Prezența Didascalii: Acestea sunt indicații scenice oferite de autor pentru a ghida interpretarea actorilor sau a regizorului și pentru a oferi informații legate de decor, mișcări, tonalitate etc.


Speciile genului dramatic

În lumea teatrului și a literaturii, diferitele genuri dramatice au fost utilizate pentru a explora și reflecta natura condiției umane.

Printre cele mai importante și influente forme ale genului dramatic se numără:

 • Tragedia,
 • Comedia,
 • Drama.

1. Tragedia

Definiție: Tragedia este un gen dramatic care prezintă evenimente și conflicte grave, adesea conducând la un deznodământ fatal sau la o cădere morală a personajelor principale.

Caracteristici Principale:

 • Personaje Nobile: Personajele principale dintr-o tragedie sunt adesea indivizi de rang înalt sau cu un statut social deosebit.
 • Conflict Tragic: Personajul principal, eroul tragic, se confruntă adesea cu un conflict intern sau extern care îl duce la ruină.
 • Fatalism și Destin: Multe tragedii implică ideea de destin sau de forțe inevitabile care conduc personajele spre deznodământul tragic.
 • Cădere și Regret: Deznodământul tragic este adesea însoțit de recunoaștere și regret din partea eroului.

Exemple și Argumentare:

 • „Oedip Rege” de Sofocle explorează teme precum destinul, auto-descoperirea și orbirea, atât literală, cât și metaforică.

2. Comedia

Definiție: Comedia este un gen dramatic în care accentul este pus pe umor, ironie și satiră, având de obicei un deznodământ fericit.

Caracteristici Principale:

 • Umor: Situații comice, jocuri de cuvinte și personaje caricaturale sunt trăsături comune.
 • Critica Socială: Prin umor, comedia adesea critica și satirizează defectele societății.
 • Deznodământ Fericit: Spre deosebire de tragedie, comedia tinde să se încheie pe o notă pozitivă.
 • Situații Ironică sau Absurde: Comedia adesea se bazează pe situații neașteptate sau incongruente pentru a produce râsul.

Exemple și Argumentare:

 • „A douăsprezecea noapte” de William Shakespeare este un exemplu clasic de comedie, cu identități schimbate, dragoste și situații comice.

3. Drama

Definiție: Drama este un gen dramatic care prezintă situații și conflicte realiste din viața de zi cu zi, oferind o reprezentare fidelă a realității.

Caracteristici Principale:

 • Realism: Situațiile și personajele sunt prezentate într-un mod realist și credibil.
 • Confruntări Emoționale: Drama explorează profunditatea relațiilor umane și a conflictelor interpersonale.
 • Diversitate Tematică: Poate aborda o varietate de teme, de la probleme familiale la dileme sociale.
 • Caracterizare Profundă: Drama se concentrează adesea pe evoluția și dezvoltarea personajelor.

Exemple și Argumentare:

 • „Unchiul Vanea” de Anton Cehov este o operă care explorează inerția, deziluzia și conflictele dintre generații într-un cadru realist.

Concluzie: Deși fiecare gen dramatic – tragedia, comedia și drama – are trăsături și obiective distincte, toate trei sunt esențiale în explorarea și înțelegerea condiției umane. Ele oferă o panoramă a emoțiilor, aspirațiilor și conflictelor care definesc experiența umană, fie că provoacă râs, lacrimi sau introspecție. Fiecare dintre aceste genuri reprezintă o metodă unică de a interpreta și reflecta lumea în care trăim.

Opere Dramatice de Ion Luca Caragiale

 • „O noapte furtunoasă”
 • O scrisoare pierdută
 • „D-ale carnavalului”
 • „1 Aprilie”
 • „O soacră”
 • „Codu Leonida față cu reacțiunea”

Opere Dramatice de Vasile Alecsandri

 • „Chiriția în provincie”
 • „Chirița în Iași sau două fete ș-o neneacă”
 • „Chirița în voiagiu”
 • „Chirița în balon”

Opere Dramatice de William Shakespeare

 • „Visul unei nopți de vară”
 • Romeo și Julieta
 • „Hamlet”
 • „Totul e bine când se termină cu bine”
 • „Cum vă place”
 • „Othello”
 • „Regele Lear”

Categorii:
error: