Caracterizare Ilie Moromete

Caracterizare Ilie Moromete din romanul Moromeții scris de Marin Preda

Autorul operei

Marin Preda, un scriitor emblematic al literaturii postbelice românești, este recunoscut pentru adoptarea realismului în creațiile sale.

marin preda poza
Marin Preda – poză alb negru

Marin Preda explorează teme variate, de la relația individului cu istoria și societatea, până la aspecte ale vieții de familie, copilăriei, satului și războiului.

Opera

Romanul „Moromeţii„, publicat în două volume (1955 și 1967), este o operă centrală în cariera sa, având ca nucleu tematic relația om-timp și dinamica familiei într-un sat tradițional.

Numele, Locul și Rolul Personajului

Ilie Moromete, personajul principal al romanului, este inspirat de tatăl autorului, Tudor Călăraşu.

Personajul „Ilie Moromete” reprezintă tiparul țăranului român din Câmpia Dunării, în perioada interbelică, o conștiință patriarhală, tiparul țăranului filozof.

Moromete este un personaj complex, evoluând pe parcursul romanului și depășind tipologia tradițională a țăranului român.

Subiectul Operei și Contextul Personajului

„Moromeţii” prezintă familia Moromete din Siliştea-Gumeşti, Câmpia Dunării, confruntată cu transformări istorice ce duc la destrămarea ei.

Ilie Moromete, capul familiei, se străduiește să mențină unitatea familiei și legătura cu pământul în fața schimbărilor sociale și economice ale epocii.

Citește și: Moromeții – Comentariu Bac

Caracterizarea Personajului Literar

Statul social

Ca statut social, Moromete este un țăran liber, cu o mare autoritate pentru oamenii din satul său, cu care în fiecare duminică se întâlnea în livada lui Ion pentru a citi ziarul și a dezbate subiecte politice.

ilie moromete - caracterizare
Personajul „Ilie Moromete”

El are funcția de consilier comunal, cu o avere decentă, pământul pentru el reprezentând libertatea spirituală și materială.

Statul moral

În ceea ce privește statutul moral, Moromete este o persoană inteligentă, meditativă, impulsivă, reflexivă, autoritară, ironică, cu simțul umorului, rațională, având ca valori morale primordiale familia și pământul, pe care în final pierzându-le acesta se stinge din viață.

Din punct de vedere al statutului psihologic, Moromete este frământat de conflictul său interior cu final dramatic.

El stăpânește arta disimulării, degajându-se astfel de ceilalți oameni cu minți limitate, apărându-și libertatea interioară, deținând de altfel și o puternică etică paternă.

Statul fizic

Ca statut fizic, Moromete ne este prezentat de către narator prin trăsături mai mult sugerate și nu enumerate, prin gesturi, tonalități ale vocii, reacții, etc.

Este prezentat ca o persoană ajunsă la o vârstă „între tinerețe și bătrânețe”, țeapăn și sumbru, cu capul ca o humă arsă (caracterizare făcută de Din Vasilache, în poiana fierăriei lui Iocan).

Modalități de caracterizare

Personajul „Ilie Moromete” este caracterizat în operă în mod direct cât și în mod indirect.

Caracterizarea directă se face prin autocaracterizare, prin acea discuție purtată cu doctorul, în care mărturisește „Domnule, eu întotdeauna am dus o viață independentă”,

De către narator caracterizarea este făcută in felul următor:„Era mai mare cu zece ani decât Catrina și avea acea vârstă între tinerețe și bătrânețe, când numai nenorociri mari și bucurii mari mai pot schimba firea cuiva”,

catrina personaj morometii
Catrina – soția lui Ilie Moromete

Catrina, soția sa îl numește „păcătos” pentru că nu vrea să meargă la biserică, și leneș „ toată ziua stai de vorbă și bei tutun”

cocosila din morometii
Cocoșilă – prietenul lui Ilie Moromete

Cocoșilă, prietenul său îl numește „pârlit” și „ești prost”, acesta fiind invidios față de inteligența lui Moromete, etc.

Caracterizarea indirectă, este redată prin limbaj, gesturi, idealuri și valori, prin faptele și atitudinea sa fața de alți oameni.

De exemplu:

atitudinea sa de șef absolut al familiei, redat prin scena cinei „ Moromete stătea parcă deasupra tuturor…”,

prin limbaj, el era la început o persoană care avea plăcerea de a discuta cu oamenii, ca mai apoi să devină o persoană însingurată și care vorbea singură „Lui Moromete parcă îi zburase mințile din cap și cu bună știință făcuse schimb cu a altui țăran care vorbea cu tine așa cum vorbești cu un cal sau o vacă”,

prin gânduri și idei, Moromete se bucura de viață, o vedea ca pe un spectacol, timpul pentru el era răbdător și nu se temea de trecerea anilor „Moromete nu găsea în el nicio frică față de trecerea anilor”,

prin faptele sale, care erau faptele unui țăran cu familii și griji, etc.

Relația cu Alte Personaje

Ilie Moromete interacționează cu diferite personaje, ilustrând diverse aspecte ale personalității sale.

Relația sa cu membrii familiei este una autoritară, dominată de încercarea de a menține controlul și unitatea familiei.

În comunitatea satului, Moromete este văzut ca un lider neoficial, respectat pentru inteligența și capacitatea sa de a interpreta evenimentele.

Prietenii săi, cum ar fi Cocoşilă și Dumitru lui Nae, îl reflectă ca un personaj sociabil și influent.

Atitudinea Naratorului

Naratorul îl prezintă pe Moromete într-o lumină realistă, evidențiind atât calitățile, cât și defectele sale.

Există momente de apreciere pentru înțelepciunea și ironia sa, dar și de critică pentru incapacitatea sa de a se adapta la schimbările sociale.

Naratorul oferă o imagine echilibrată, contribuind la complexitatea portretizării lui Moromete.

Citește și: Perspectiva narativă

Simbolul și Tipul Reprezentat

Ilie Moromete reprezintă simbolul lumii tradiționale românești, într-o perioadă de tranziție și schimbare.

El este „ultimul țăran”, așa cum îl descrie criticul literar Nicolae Manolescu, simbolizând un mod de viață și o înțelepciune ce se sting în fața modernității.

Personajul este un reprezentant al țăranilor români ce se confruntă cu transformări sociale și economice profunde.

Specificul Personajului

Moromete se distinge prin capacitatea sa de contemplare și reflexie, o trăsătură rar întâlnită în tipologia țăranului român.

Independența sa, dorința de a păstra pământul și familia unită, și reacțiile sale în fața adversităților, îl fac un personaj memorabil și distinct în literatura română.

Semnificația și Mesajul Textului

Ilie Moromete contribuie esențial la mesajul romanului „Moromeţii”, care reflectă asupra schimbărilor sociale, economice și culturale din România rurală.

Personajul simbolizează rezistența și, în același timp, incapacitatea de adaptare la noile realități, fiind un martor al dispariției unui mod de viață tradițional.

Prin acest personaj, Marin Preda explorează teme precum importanța pământului, dinamica familială și impactul istoriei asupra vieții individuale.

Concluzia

În concluzie, „Ilie Moromete” este un personaj unic pentru literatura românească, fiind tiparul țăranului filozof, un adevărat apărător al valorilor morale strămoșești, tradiționale și care odată cu moartea acestuia a dus la dispariția satului românesc tradițional, arhaic.

Click aici pentru a afla cum poți face pe cont propriu caracterizarea personajului.

error: