Definiție

Arta poetică, cunoscută și sub denumirea de „ars poetica,” reprezintă o creație literară ce exprimă credințele și principiile poeziei.

Arta poetică

Prin intermediul acesteia, autorul explorează rolul poetului în societate și scopul poeziei, utilizând o varietate de mijloace artistice pentru a ilustra procesul de creație poetică.

Această formă literară se încadrează în genul liric și se exprimă în versuri.

Poetica, pe de altă parte, este un text teoretic scris în proză. Primul tratat de poetica a fost redactat de Aristotel în anul 330 î.Hr.

Acesta se bazează pe conceptul de „mimesis,” adică arta imitării naturii.

Tipuri de arte poetice

Există două tipuri principale de arte poetice:

 1. Arte poetice clasice
  • Acestea definesc ce este poezia și se concentrează pe aspectele formale ale acesteia.
  • Ele oferă reguli și convenții specifice poeziei.
 2. Arte poetice moderne
  • Acestea explorează relația dintre poet, creație și lume.
  • Ele aduc în discuție aspectele mai profunde și conceptuale ale poeziei.

Caracteristicile limbajului poetic

Limbajul poetic se caracterizează prin expresivitate, ambiguitate și reflexivitate:

 • Expresivitatea: Se referă la folosirea figurilor de stil pentru a îmbogăți textul și pentru a-i conferi o dimensiune artistică mai profundă.
 • Ambiguitatea: Implică utilizarea cuvintelor sau simbolurilor cu sugestii multiple, adesea cu semnificații profunde sau multiple în poezie.
 • Reflexivitatea: Este dată de folosirea persoanei I (prima persoană) pentru a exprima experiențele și gândurile personale ale poetului.

Caracteristici ale artei poetice

Caracteristici ale artei poetice

Caracteristicile distincte ale artei poetice includ:

 • Prezentarea procesului de creație poetică și nașterea poeziei ca act creativ.
 • Discuția asupra rolului poetului în societate și asupra importanței poeziei în cultura umană.
 • Abordarea esteticii urâtului, adică explorarea aspectelor mai puțin convenționale și a temelor care pot fi considerate neobișnuite sau dificile.

În literatura română, numeroși autori au contribuit la genul artei poetice, cum ar fi:

Redactarea unui text argumentativ al unei opere de artă poetică

Redactarea unui text argumentativ al unei opere de artă poetică

Redactarea unui text de argumentare a unei opere de artă poetică poate urma aceste etape:

 1. Formularea ipotezei și definirea artei poetice ca subiect.
 2. Prezentarea informațiilor despre autorul operei, inclusiv contextul și contribuția acestuia la literatură.
 3. Identificarea mijloacelor poetice utilizate în operă.

Argumentul 1 poate explora:

 • Eul liric ca creator și semnificația titlului operei.
 • Tema operei și motivele literare.
 • Exemple de secvențe artistice din text care susțin argumentul.

Argumentul 2 poate analiza:

 • Structura poeziei și modul în care aceasta reflectă crezul poetic al poetului.
 • Rolul poetului în societate și contribuția sa la arta poetică.

Concluzia ar trebui să recapituleze ipoteza și să evidențieze datele prezentate în argumentele 1 și 2 pentru a susține ideea că opera respectivă este, într-adevăr, o artă poetică.


error: