Acordul predicatului cu subiectul

Acordul predicatului cu subiectul este o coregrafie gramaticală fină care implică reluarea anumitor atribute gramaticale ale subiectului în predicat.

Vom explora această dansează în profunzime pentru a ne familiariza cu pașii și mișcările ei complexe.

Înțelegerea Acordului

Acordul predicatului cu subiectul implică reluarea informației gramaticale referitoare la gen, număr și persoană din subiect în predicat.

Această corelare se manifestă doar când predicatul este verbal sau nominal, întrucât predicatul adverbial și cel interjecțional, fiind exprimate prin părți de vorbire neflexibilă, nu se acordă cu subiectul.

Clasificare

Predicatul realizează cu subiectul trei tipuri de acord:

 • Acord Formal:
  • Este un acord gramatical între formele predicatului verbal, ale verbului copulativ și ale numelui predicativ cu formele subiectului.
  • Exemplu: Majoritatea a ajuns.
 • Acord După Înțeles:
  • Acesta este un acord semantic sau logic, unde prioritatea în acord o are înțelesul, nu forma.
  • Exemplu: Majoritatea au ajuns. (interpretând „majoritatea” ca „cei mai mulți”)
 • Acord prin Atracție:
  • Acest acord se realizează cu termenul cel mai apropiat, nu neapărat cu subiectul.
  • Exemplu: Hărmălaia copiilor m-au deranjat. (corect ar fi: m-a deranjat)

Excepții și Norme

Deși acordul după înțeles și cel prin atracție pot fi văzute ca abateri de la norma limbii literare, există situații în care aceste acorduri sunt tolerate sau chiar devin normă.

 • Exemplu: Dumneavoastră sunteți cinstit.

Consistența Acordului în Propoziție

Este esențial să menținem consistența acordului într-o unitate sintactică, fie ea o propoziție sau o frază.

 • Exemplu: Majoritatea a ajuns și s-a așezat. (în loc de Majoritatea a ajuns și s-au așezat.)

Acordul predicatului verbal

Acordul cu Subiectul Simplu

Predicatul verbal se sincronizează cu subiectul în persoană și număr atunci când este exprimat prin verbe la diatezele activă și reflexivă.

 • Exemple:
  • Copilul citește o carte.
  • Maria se joacă în parc.

Diateza Pasivă: Dubla Sincronizare

Când predicatul verbal se exprimă prin verbe la diateza pasivă, acordul se realizează la două niveluri:

 • Între verbul auxiliar „a fi” și subiect, în persoană și număr.
 • Între participiul verbelor la diateza pasivă și subiect, în gen, persoană și număr.
 • Exemple:
  • Tabla este ștearsă de elevi.
  • Pereții sunt curățați de elevi.

Subiecte Speciale: Acordul Formal

Există cazuri speciale unde subiectul influențează modul de acord, chiar dacă este singular:

 • Când subiectul este exprimat prin pronumele nehotărât „fiecare” sau pronumele negative „nimeni”, „niciunul”, acordul este formal, la persoana a III-a singular.
 • Subiecte exprimate prin substantive colective la singular (familie, grup, echipaj) impun un acord formal, la persoana a III-a singular.
 • Exemple:
  • Fiecare dintre ei primește premii.
  • Familia Ionescu a ajuns la noi.

Subiecte Colective și Acordul După Înțeles

Subiecte colective precum „majoritate”, „mulțime”, „grămadă” permit un acord formal, dar și unul după înțeles, permițând predicatului să fie la plural sau singular.

 • Exemple:
  • Majoritatea a venit.
  • Majoritatea au venit.

Acordul După Înțeles cu Atribut la Plural

Când subiectul este însoțit de un atribut la plural, este admis și acordul după înțeles, la persoana I sau a II-a.

 • Exemplu:
  • Majoritatea dintre noi va pleca/vom pleca.

Cazuri Speciale de Acord

În situații unde subiectul este exprimat prin cuvinte precum „o parte”, „o pereche”, „jumătate”, „un sfert”, acordul se face formal, la singular, dar este acceptat și cel după înțeles, la plural.

 • Exemplu:
  • O parte dintre elevi va merge/vor merge în tabără.

Acordul cu Subiectul Multiplu

În mod tipic, când subiectul multiplu este exprimat prin substantive sau/și pronume personale la persoana a III-a sau demonstrative coordonate copulativ, predicatul se regăsește la persoana a III-a plural.

 • Exemple:
  • Copilul și copila zâmbesc.
  • Acesta și ea zâmbesc.

Coordonarea Negativă

Când termenii subiectului multiplu sunt la singular și coordonați negativ, acordul predicatului se face formal – la plural sau după înțeles – la singular.

 • Exemple:
  • Nici ea, nici el n-au mâncat.
  • Nici ea, nici el n-a mâncat.

Coordonarea Adversativă

În cazul coordonării adversative, predicatul se acordă cu termenul însoțit de „ci”.

 • Exemplu:
  • Nu ea, ci ele au plecat.

Coordonarea Disjunctivă

Când termenii subiectului multiplu sunt la singular și coordonați disjunctiv, acordul predicatului se face la singular.

Însă, dacă termenii sunt la numere diferite, acordul predicatului se face la plural.

 • Exemple:
  • Corina sau Mihaela a sosit?
  • Directorul sau angajații au greșit.

Subiect Multiplu cu Persoane Diferite

Când subiectul multiplu este exprimat prin pronume personale la persoane diferite sau combinații de substantive și pronume, acordul cu predicatul se face la plural, iar ordinea persoanelor respectă prioritatea numerică.

 • Exemple:
  • Tu, eu și ea plecăm împreună.
  • Tu și Codrin plecați împreună.

Subiect Multiplu cu Pronume Negative

Când subiectul multiplu este exprimat prin pronume negative, predicatul se acordă la singular.

 • Exemplu:
  • Nimeni și nimic nu-l convinge.

Ordinea Inversă: Subiectul Multiplu după Predicat

Când subiectul multiplu se află după predicat, acordul se face prin atracție, la singular.

 • Exemplu:
  • A fost odată un moș și o babă.

Subiect Multiplu cu Substantive Masive sau Abstracte

În cazul în care termenii subiectului multiplu sunt substantive masive sau abstracte nearticulate, acordul cu predicatul se face la singular.

 • Exemplu:
  • Carne și brânză se găsește.

Întărirea unui Termen al Subiectului Multiplu

Când un termen al subiectului multiplu este întărit prin expresii precum: mai ales, mai cu seamă, în special, acordul cu predicatul se face la singular.

 • Exemplu:
  • Inteligența și mai cu seamă creativitatea lui și-a spus cuvântul.

Predicatul Impersonal cu Verbe la Supin și Infinitiv

În cazul în care predicatul este impersonal, iar subiectul este exprimat prin verbe la supin și infinitiv, acordul cu predicatul se face la singular.

 • Exemplu:
  • Îmi vine a plânge și a râde.

Acordul Predicatului Nominal

În structura gramaticală, acordul dintre predicatul nominal și subiect este crucial pentru coerența și corectitudinea expresiei.

Vom descompune acest acord în funcție de componentele sale – verbul copulativ și numele predicativ, explorând modul în care acestea interacționează cu subiectul, fie el simplu sau multiplu.

1. Verbul Copulativ în Acord cu Subiectul

1.1 Subiect Simplu sau Multiplu

Verbul copulativ este acordat cu subiectul în funcție de persoană și număr, asigurând o corespondență gramaticală corectă între cele două.

 • Exemple:
  • Eu sunt student.
  • Ea este studentă.

1.2 Excepții în Acord

În anumite situații, verbul copulativ urmează regula subiectului, chiar dacă numele predicativ sugerează altfel.

 • Exemplu:
  • Fusta ei este franjuri.

1.3 Pronumele de Politețe

Când subiectul este un pronume de politețe la plural, verbul copulativ adoptă forma plurală.

 • Exemplu:
  • Dumneavoastră sunteți profesor?

2. Acordul Numelui Predicativ cu Subiectul

2.1 Subiect Simplu

Numele predicativ, exprimat prin adjectiv, se acordă cu subiectul în gen, număr și caz.

 • Exemple:
  • Mașina este frumoasă.
  • Florile sunt deosebite.

2.2 Subiect Multiplu

Acordul în cazul unui subiect multiplu variază în funcție de genul și numărul termenilor subiectului.

 • Exemple:
  • Maria și Mihai sunt tineri.
  • Cartea și scriitorul ei sunt celebri.
  • Bluza și sacoul sunt murdare.

3. Numele Predicativ Exprimat prin Substantiv

3.1 Subiect Simplu sau Multiplu

Numele predicativ exprimat prin substantiv se acordă cu subiectul în număr și caz, iar în anumite situații, și în gen.

 • Exemple:
  • Câinele este prietenul omului.
  • Vecinul meu este profesor.

3.2 Situații Speciale

Există situații în care numele predicativ nu se acordă cu subiectul, oferindu-ne o privire asupra flexibilității limbii.

 • Exemple:
  • Băncile sunt de lemn.
  • Mașina este a părinților.

3.3 Coordonarea Subiectului Multiplu

În cazul coordonării corelative, negative sau disjunctive, verbul copulativ din predicatul nominal se pune la singular, persoana a III-a.

 • Exemplu:
  • Nici Ioana, nici Ana nu este atentă la ore.

Acordul Numelui Predicativ Exprimat prin Numeral cu Subiectul

Acordul dintre numele predicativ și subiect este un aspect esențial al corectitudinii gramaticale.

În particular, când numele predicativ este exprimat prin numeral, regula de acord se bazează pe gen, număr și caz.

Această secțiune își propune să analizeze acordul numelui predicativ exprimat prin numeral cu subiectul, oferind exemple și evidențiind situații speciale.

1. Acordul Standard

Numeralul cardinal, când este utilizat ca nume predicativ, se acordă cu subiectul în gen, număr și caz.

Acest lucru se reflectă în următoarele exemple:

 • Exemple:
  • El a fost primul. (gen masculin, singular)
  • Ea a fost a doua. (gen feminin, singular)

2. Acordul după Înțeles: Situații Speciale

Există situații unde acordul dintre predicatul nominal și subiect nu se bazează pe regulile gramaticale standard, ci pe înțelesul și topica subiectului.

Aceste situații sunt deosebit de interesante și merită a fi analizate:

2.1 Solidaritatea Vorbitorului cu Subiectul

Când vorbitorul se identifică cu subiectul, verbul copulativ din predicatul nominal se pune la persoana I plural.

 • Exemplu:
  • Toți elevii suntem solidari în această acțiune. (în loc de „sunt solidari”)
2.2 Desolidarizarea Interlocutorului de Subiect

În contrast, când interlocutorul se desolidarizează de subiect, verbul copulativ se pune la persoana a II-a plural.

 • Exemplu:
  • Toți elevii sunteți solidari în această acțiune. (în loc de „sunt solidari”)
2.3 Legătura Subordonatei cu Subiectul și Numele Predicativ

Când subiectul este exprimat (sau neexprimat) printr-un pronume personal de persoana I sau a II-a, verbul copulativ din predicatul nominal al subordonatei poate indica legătura cu subiectul și numele predicativ din propoziția regentă, sau doar cu numele predicativ.

 • Exemple:
  • (Eu) sunt un om1/ care rămân optimist.2/ (Legătura cu subiectul și numele predicativ)
  • (Eu) sunt un om1/ care rămâne optimist.2/ (Legătura doar cu numele predicativ)

Categorii:
error: