Epoci și perioade literare

Era pașoptistă (1830-1860)

În această perioadă fascinantă, sub îndrumarea culturală și literară a lui Mihail Kogălniceanu, s-a deschis un capitol important în istoria literaturii române.

În anul 1840, Kogălniceanu a dat naștere revistei „Dacia literară”, ale cărei pagini primare au fost privite ca un manifest inaugural al romantismului autohton.

Pe scena literară a vremii, curentele literare dominante au fost romantismul și clasicismul.

Totuși, notabil este faptul că aceste două tendințe nu s-au exclus reciproc, ci au coexistat armonios în operele acelorași scriitori.

Printre reprezentanții de seamă ai acestei perioade se numără

Epoca marilor clasici

În această perioadă remarcabilă, literatura română a fost ghidată de Titu Maiorescu, iar alături de figuri notabile precum Iacov Negruzzi, Theodor Rosetti, Vasile Pogor și Petre Carp, au fondat cenaclul „Junimea” și au lansat revista „Convorbiri literare”.

Curentele literare ale epocii au cuprins romantismul (care a evoluat din romantismul pașoptist, reprezentând o formă superioară a acestuia), realismul, clasicismul și naturalismul.

Printre marii reprezentanți ai acestei ere se numără:

Epoca de tranziție între marile ere literare

În această perioadă de tranziție, influențele clasicismului și romantismului au continuat să se resimtă în poezia lui Goga și Coșbuc.

În paralel, literatura a cunoscut dezvoltări semnificative în proza lui Mihail Sadoveanu și în mișcarea simbolistă din anii 1880.

Perioada interbelică

Eugen Lovinescu a jucat un rol pivotal în această eră literară, fiind fondatorul cenaclului „Cenaclul” și al revistei „Sburătorul”.

Acesta a pus bazele principiilor modernismului, care au influențat întreaga literatură interbelică.

Din punct de vedere estetic, două direcții literare distincte s-au conturat: neomodernismul și tradiționalismul.

Modernismul s-a manifestat în poezie, proză și dramaturgie, incorporând curente precum expresionismul și ermetismul.

În poezie, acesta a fost reflectat prin creațiile lui:

În proză prin operele lui:

În dramaturgie prin scrierile lui:

În contrast, tradiționalismul a respins modernismul și a promovat valorile autohtone, în special ortodoxismul.

Acesta a fost ilustrat în poezia lui:

Perioada postbelică

Perioada postbelică a continuat să dezvolte elementele moderniste și a adus în prim-plan elemente realiste clasice, naturaliste și romantice, deseori îmbinând genuri și stiluri literare.

Reprezentanții notabili ai acestei ere includ pe:


Categorii:
error: